Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Věci movité

15 EX 1077/2016 Dražba souboru movitých věcí v Berouně


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2018-12-17 08:05:00
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

movité věci
Odhadní cena: 4500,- Kč
Nejnižší podání: 1500,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč

Předmětem dražby jsou soubory movitých věcí z bytu (pračka, kávovar, sestava hifi Nakamichi, tuner, TV Samsung). Dražba se koná na adrese Na Máchovně 1270, Beroun. Prohlídka dražených věcí je v 08.00 hod.