Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 1644/2011 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD včetně příslušenství a pozemků, k.ú. Hnidousy, obec Kladno


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2019-01-23 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 RD, Kladno

Odhadní cena: 500000,- Kč
Nejnižší podání: 333333,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/4 vlastnického práva: - RD č.p. 892 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č.st. 488, parc.č. st. 743 a parc.č. 227/18, vše v obci Kladno, části obce Švermov, k.ú. Hnidousy, ul. Marie Majerové. Jedná se o menší rodinný domek č.p. 892 v obci Kladno, části obce Švermov, v části dle místního označení Korea. Přístupová komunikace zpevněná, všechny sítě v komunikaci. Pozemek je rovinatý, oplocený. Přístup k nemovitosti jednak z ulice Marie Majerové, ale i z ulice Kladenské (vjezd do garáže). Nemovitost tvoří jak vlastní rodinný dům, tak garáž a vedlejší stavby (kolny), porosty a pozemek.