Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 1625/2012 Dražba bytu o vel. 2 + 1 + příslušenství v k.ú. Dolní Prysk, okr. Česká Lípa


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-02-17 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 2 + 1 + přísl., Prysk

Odhadní cena: 600000,- Kč
Nejnižší podání: 400000,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - bytová jednotka číslo 4/5 vymezená v domě – budově číslo poposné 4 v obci Prysk, části obce Dolní Prysk postavené na pozemku – stavební parcele St. 114, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dolní Prysk, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 368 pro katastrální území Dolní Prysk, s jejímž vlastnicvím je spojen podíl na společných částech domu – budově číslo poposné 4 v obci Prysk, části obce Dolní Prysk postavené na pozemku – stavební parcele St. 114, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dolní Prysk, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 368 pro katastrální území Dolní Prysk v rozsahu 824/4585 a podíl na pozemku – stavební parcele St. 114, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Dolní Prysk, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 368 pro katastrální území Dolní Prysk v rozsahu 824/4585 nemovitá věc zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa na listu vlastnictví č. 373 pro katastrální území Dolní Prysk, a její příslušenství, a to lokální kamna, elektrický bojler a sklep. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o bytovou jednotku č. 4/5 situovaná v první patře budovy č.p. 4 v obci Prysk, části Dolní Prysk. Nemovitost č.p. 4 je situovaná při místním hlavní komunikaci. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, plyn, kanalizaci. Bytová jednotka, která je předmětem ocenění, je dispozičně řešena jako 2 + 1 + příslušenství (WC s koupelnou), sklep. Vytápění lokální kamny na tuhá paliva, ohřev vody v elektrickém bojleru. Krytina podlah plovoucí podlaha, v koupelně proveden keramický obklad. Okna dřevěná, původní deštěná. K bytu patří i sklep (uskladněno uhlí). Dle vyjádření povinné využívá i kolnu u domu (sklad dřeva). Stáří domu nezjištěno, dle odborného odhadu bude dům starý min. 100 let. Vybavení bytu původní či starší. Společné prostory domu v „neutěšeném” stavu - viz. fotodokumentace v příloze tohoto posudku. Pozemek za domem (zahrada) parc.č. 136/1 je ve vlastnictví Obce Prysk.