Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 1345/2014 Dražba spoluvl. podílů na pozemcích v obcích Vrbice a Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2022-12-07 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

k.ú. Mastířovice, k.ú. Roudnice n.L.

Odhadní cena: 80000,- Kč
Nejnižší podání: 40000,- Kč
Výše jistoty: 20000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: id. 2/30 na nemovitostech vedených na LV č. 309 pro k.ú. Mastířovice, id. 2/45 na nemovitostech vedených na LV č. 2733 pro k.ú. Roudnice nad Labem a id. 1/810 na nemovitosti vedené na LV č. 2596 pro k.ú. Roudnice nad Labem, vše okr. Litoměřice. Většina oceňovaných pozemků (vyjma dále níže uvedených) jsou zemědělské pozemky, které jsou využívané k zemědělské činnosti, vesměs rovinaté, přístupné, i když také v některých případech přes pozemky jiných vlastníků. Pozemky parc.č.st. 15 a parc.č. 28/6, 203/22 a 224/2 v k.ú. Mastířovice jsou pozemky při severním okraji obce Mastířovice. Pozemek parc.č.st. 15 je v katastru nemovitosti veden jako zbořeniště, v minulosti zde pravděpodobně stál nějaký objekt (asi objekt bydlení) a pozemky parc.č. 28/6, 203/22, 224/2 jsou navazující pozemky, v současné době v části využívané jako pole (parc.č. 203/22), v části jako cesta (parc.č. 224/2), v části jako okraj komunikace (parc.č. 203/22 a 28/6). Pozemek parc.č. 3338/16 v k.ú. Roudnice nad Labem, ač dle katastru nemovitosti vedena jako orná půda, ta se jedná o část komunikace (zpevněná asfaltová komunikace) č. 246 vedoucí z Podlusek k silnici č. 240. Pozemky parc.č. 3338/15 a 3338/17 v k.ú. Roudnice nad Labem jsou pak navazující pozemky - silniční příkopy a navazující svahy. Pozemek parc.č. 3081 v k.ú. Roudnice nad Labem byla v minulosti pravděpodobně cesta (dle jeho tvaru), v současné době je využíván spolu se sousedními pozemky jako orná půda.