Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
8:00 - 17:00

Podatelna
pondělí až pátek
8:30 – 15:30

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9.00 do 15.30 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Nemovitosti

ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 203/2008 Dražba rodinného domu, Všejany, okr. Mladá Boleslav


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům a zahrada, obec Všejany

Odhadní cena: 1700000,- Kč
Nejnižší podání: 850000,- Kč
Výše jistoty: 200000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: 1. pozemek st. parc. č. 340 o výměře 90m2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 787108 Všejany, obec 536938 Všejany, zapsáno na listu vlastnictví 578 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, 2. pozemek parc. č. 360/5 o výměře 113m2 - zahrada, zemědělský půdní fond v katastrálním území 787108 Všejany, obec 536938 Všejany, zapsáno na listu vlastnictví 578 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, 3. pozemek parc. č. 1085 o výměře 361m2 - ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním území 787108 Všejany, obec 536938 Všejany, zapsáno na listu vlastnictví 578 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. Jedná se o polovinu dvojdomku, jehož štít je orientován na jihovýchod. Ve dvoře je vedlejší stavba, která tvoří příslušenství RD – kolna. Pozemky ve funkčním celku se stavbou rodinného domu jsou rovinaté, částečně oplocené. Na pozemku jsou venkovní úpravy standardního rozsahu. Dům byl vybudován cca v r. 1955, v současné době je prováděna celková rekonstrukce. Objekt je ve velmi dobrém technickém stavu. Je připojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a veřejnou el. síť. Prohlídka nemovitostí je možná na vyžádání na tel. čísle 724 201 070.15 EX 860/2010 Dražba 1/2 rodinného domu s 1/1 pozemků, Stebno, okr. Ústí nad Labem


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 RD s 1/1 pozemků, Stebno u Dubic

Odhadní cena: 450000,- Kč
Nejnižší podání: 300000,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek - doplnění
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/2 a 1/1 vlastnického práva povinného: - 1/2 rodinného domu č.p. 1 s 1/1 pozemků st.p.č. 1/1 a p.p.č. 1670/2 a s 1/1 příslušenství na těchto pozemcích, k.ú. Stebno u Dubic, obec Dubice, okres Ústí nad Labem. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s dvěma nadzemními podlažími a střechou sedlovou, ve které se nachází z části obytné podkroví a z části půdní prostor. V domě se nachází tři bytové jednotky (1x4+1, 1x3+1 a 1x2+1). Objekt je využívaný k bytovým účelům, provozní místnosti zde nejsou situovány, jsou zde umístěny tři bytové jednotky, má tedy charakter rodinného domu (v 1.NP je umístěna chodba se schodištěm do 2.NP, byt č.1 o velikosti 4+1 a kotelna, v 2.NP pak chodba schodištěm na půdu, byt č.2 o velikosti 2+1 a sociální zařízení mimo uzavření bytu č.2, a byt č.3 o velikosti 2+1 s další obytnou místností v podkroví). Dle podkladů byl dům postavený v roce 1900.15EX 832/2009 Opakovaná dražba rodinného domu, Malhotice, okres Přerov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

Opakovaná dražba rodinného domu, Malhotice

Odhadní cena: 585000,- Kč
Nejnižší podání: 292500,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Opakovaná dražba se bude konat elektronicky na adrese: www.exdrazby.cz. Předmětem dražby: - pozemek st. parc. č. 2 o výměře 207m2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 690937 Malhotice, obec 515329 Malhotice, zapsáno na listu vlastnictví 355 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pozemek st. parc. č. 136 o výměře 60m2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 690937 Malhotice, obec 515329 Malhotice, zapsáno na listu vlastnictví 355 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, - pozemek st. parc. č. 163 o výměře 52m2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 690937 Malhotice, obec 515329 Malhotice, zapsáno na listu vlastnictví 355 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, - pozemek parc. č. 995/14 o výměře 120m2 - zahrada, zemědělský půdní fond v katastrálním území 690937 Malhotice, obec 515329 Malhotice, zapsáno na listu vlastnictví 355 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, - pozemek parc. č. 1406/1 o výměře 697m2 - ostatní plocha, neplodná půda v katastrálním území 690937 Malhotice, obec 515329 Malhotice, zapsáno na listu vlastnictví 355 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, - budova č.p. 77 - objekt k bydlení Malhotice, na pozemku st. parc. č. 2 v katastrálním území 690937 Malhotice, obec 515329 Malhotice, zapsáno na listu vlastnictví 355 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, - budova bez č.p. / č.e. - zem.stav., na pozemku st. parc. č. 136 v katastrálním území 690937 Malhotice, obec 515329 Malhotice, zapsáno na listu vlastnictví 355 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, - budova bez č.p. / č.e. - zem.stav., na pozemku st. parc. č. 163 v katastrálním území 690937 Malhotice, obec 515329 Malhotice, zapsáno na listu vlastnictví 355 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. Rodinný dům je situován v uliční zástavbě, štítovou stranou do ulice, uliční fasáda směřuje k východu, vchod je ze dvora. Stavba je určena k bydlení. Rodinný dům je ve tvaru písmene L. Objekt je napojený na inženýrské sítě-přípojka vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynovod.!!!ODROČENO NA NEUČITO! Dražba 15EX 956/09


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 spoluvlastnický podíl na RD, Nový Bydžov

Odhadní cena: 500000,- Kč
Nejnižší podání: 330000,- Kč
Výše jistoty: 150000,- Kč


Dražební jednání nemovitostí - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4: pozemek St. Parc. č. 463, o výměře 418 m2, zastavěná plocha a nádvoří, patřící do SJM, pozemek Parc. č. 405/3, o výměře 424 m2, zahrada, zemědělský půdní fond patřící do SJM, stavba čp. 678, Nový Bydžov, bydlení, na St. Parc. č. 463, patřící do SJM, na adrese Jana Žižky 678, 504 01 Nový Bydžov, zapsané na listu vlastnictví č. 1129, pro katastrální území č. 707163 Nový Bydžov, obec č. 570508 Nový Bydžov, okres č. CZ0521 Hradec Králové, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové. Zděný obytný dům je umístěn nedaleko centra města. Jedná se o rodinný dům, který je spoluužíván a vlastněn dalšími vlastníky. Ve spoluvlastnictví je tak i příslušenství domu a pozemek. Prohlídka nemovitostí je stanovena na den 17.2.2011 ve 14:00 hodin.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 398/2005 Dražba garáže a skladu, Zaječov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

garáž a skladový prostor

Odhadní cena: 145000,- Kč
Nejnižší podání: 96667,- Kč
Výše jistoty: 25000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou náasledující nemovité věci, vedené na LV č. 592, pozemku v KN p.č.137/4 s příslušenstvím, v k.ú. Zaječov. Příslušenstvím a součástí pozemku jsou 2/3 zastavěné plochy stavby - jedná se o objekt občanského vybavení s garážovým a skladovým prostorem, nemá čp/eč ani není zapsaný na LV. Z jedné třetiny své zastavěné plochy leží na pozemku p.č.137/3 na LV č.10001. Stavba je v provedení klasického zděného konstrukčního systému nosného keramického zdiva, atypická, je osazený zděný komín v prostoru skladu, s prostorem pro garážování dvou OA a odděleného skladu, je o jednom NP.ODROČENO NA NAURČITO!! 15 EX 103/2002 Dražba rodinného domu, Kramolín u Nepomuka


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Kramolín u Nepomuka, okr. Plzeň-jih

Odhadní cena: 1300000,- Kč
Nejnižší podání: 867000,- Kč
Výše jistoty: 150000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Dražba byla odročena na neurčito z důvodu podání návrhu na odklad exekuce podaný povinným. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - stavba (budova) číslo popisné 46, Kramolín, stojící na pozemku parc. č. St. 53, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, pro obec Kramolín, katastrální území Kramolín u Nepomuka, na listu vlastnictví č. 146, popis: bydlení - pozemek parcelní číslo St. 53, o výměře 710m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, pro obec Kramolín, katastrální území Kramolín u Nepomuka, na listu vlastnictví č. 146: - pozemek parcelní číslo 648/1, o výměře 174m2, druh: ostatní plocha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, pro obec Kramolín, katastrální území Kramolín u Nepomuka, na listu vlastnictví č. 146 - pozemek parcelní číslo 648/2, o výměře 1580m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, pro obec Kramolín, katastrální území Kramolín u Nepomuka, na listu vlastnictví č. 146 - pozemek parcelní číslo 638, o výměře 2747 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, pro obec Kramolín, katastrální území Kramolín u Nepomuka, na listu vlastnictví č. 146 - pozemek parcelní číslo 643, o výměře 2309 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk, pro obec Kramolín, katastrální území Kramolín u Nepomuka, na listu vlastnictví č. 146, Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Předmětem ocenění jako hlavní stavba je rodinný dům a jako vedlejší stavba stodola. Nemovitost je přístupná z místní veřejné komunikace se zpevněným povrchem a pravděpodobně napojena na veřejné rozvody vody, kanalizace a el. energie.Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který je nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím a bez obytného podkroví. Znalecký posudek je k nahlédnutí v detailu dražby na www.exekuceberoun.cz/Dražby/Nemovitosti. Prohlídka nemovitostí po dohodě na tel. 606 641 684.ODROČENO NA NEUČITO!! 15 EX 1126/2010 Dražba bytu, Roudnice nad Labem


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

Prohlídka bytu zrušena

Odhadní cena: 800000,- Kč
Nejnižší podání: 533334,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - byt č.1735/5 se spoluvl.podílem 448/10000 na společných částech domu čp.1735 a pozemku p.č.2338/26 v Roudnici nad Labem, ul.Hornická. Jedná se o byt velikosti 2+1 ve 3.nadzemním podlaží bytového domu čp.1735; byt sestává z kuchyně, obývacího pokoje, chodby, koupelny, WC, pokoje a sklepní koje. Celková podlahová plocha bytu je 55,3m2 (bez sklepní koje v přízemí...). V bytě jsou plastová okna orientovaná na jihovýchod a v kuchyni je el.sporák; v bytě je dálkové vytápění (litin. radiátory), umakartové jádro je dodatečně obloženo; podlahy jsou laminátové a z ker.dlažby. Byt je celkově v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 1546/2009 Dražba bytu, Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 3+1, Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 680000,- Kč
Nejnižší podání: 454000,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
Znalecký posudek


Dražba byla odročena na neurčito z důvodu zahájeného insolvenčího řízení na návrh povinného vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod č.j. KSHK 35 INS 22822/2012. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - jednotka č. 2, v budově - domě číslo popisném 235, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, pro obec Dolní Město, katastrální území Dolní Město na listu vlastnictví č. 886, s podílem 1/12 na společných částech domu č.p. 234,235, LV 823 na St.p. 256/1, LV 11 a St.p. 256/2, LV 11 - spoluvlastnický podíl o veikosti 1/12 na pozemek parcelní číslo 3101/2, o výměře 1848m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Dolní Město, katastrální území Dolní Město, na listu vlastnictví č. 824 Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Umístění bytu v domě: byt č.2 se nachází v čp.235 v I.nadzemním podlaží na pravé straně po výstupu po schodišťovém rameni. Dispozice bytu: byt 3+1, pokoj 3x, kuchyň, chodba,koupelna, WC, spíž, šatna – komora, lodžie, balkon. K bytu náleží sklep , který je umístěn v 1.PP. V bytě se nachází: kuchyňská linka, el.sporák, vana, splachovací WC, vestavěné skříně, umyvadlo, topná tělesa. Vybavení bytu je uvažováno jako standardní. Znalecký posudek je k nahlédnutí v detailu dražby ve shora uvedeném elektronickém systému dražeb.ODROČENO NA N EURČITO !! 15 EX 727/2012 Dražba rodinného domu, Voznice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Voznice

Odhadní cena: 5884670,- Kč
Nejnižší podání: 3923114,- Kč
Výše jistoty: 400000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
usnesení o odročení
usnesení nový termín dražebního jednání
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - pozemek parcelní číslo St. 347, o výměře 1140m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Voznice, katastrální území Voznice, na listu vlastnictví č. 695, popis: - pozemek parcelní číslo 2220, o výměře 857m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Voznice, katastrální území Voznice, na listu vlastnictví č. 695, popis: - stavba (budova) číslo popisné 10, Voznice, stojící na pozemku parc. č. St. 347, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pro obec Voznice, katastrální území Voznice, na listu vlastnictví č. 695, popis: bydlení Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Rodinný dům je osazen na parcele jako izolovaný. Kolmo na domek je umístěna na parcele velká stodola. Část domku a jedna strana stodoly přímo lícuje se sousední parcelou. Objekt je napojený na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Před i domem stodolou je prašný dvůr s povrchem prašným. Pozemek je převážně rovinný. Nemovitost se nachází v centru obce a okolní nemovitosti jsou samostatně stojící rodinné domy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 710/2008 Dražba rodinného domu, Lázně Toušeň


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Lázně Toušeň

Odhadní cena: 3695480,- Kč
Nejnižší podání: 2463654,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
usnesení o opravě Usnesení o nařízení nového termínu dražby
usnesení nový termín dražebního jednání
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: 1. pozemek parc. č. 1/3 o výměře 528m2 - zahrada, zemědělský půdní fond v katastrálním území 767859 Lázně Toušeň, obec 538914 Lázně Toušeň, zapsáno na listu vlastnictví 375 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, 2. pozemek st. parc. č. 139 o výměře 219m2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 767859 Lázně Toušeň, obec 538914 Lázně Toušeň, zapsáno na listu vlastnictví 375 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, 3. budova č.p. 93 - bydlení, na pozemku st. parc. č. 139 v katastrálním území 767859 Lázně Toušeň, obec 538914 Lázně Toušeň, zapsáno na listu vlastnictví 375 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ. Oceňovaný dům je přízemní zděný rodinný dům se sklonitou střechou a který je částečně podsklepený. Je napojený na veškeré inženýrské sítě a přístupný je z hlavní silnice. Pozemek je terasovitý obdélníkového půdorysu. Příslušenstvím nemovitosti je garáž, venkovní úpravy a porosty. Okolní nemovitosti jsou rodinné domy. Prohlídka nemovitosti po předchozí dohodě s Exekutorským úřadem Beroun na tel. 606 641 684.15 EX 53/2003 Dražba podílu o vel. 2331/12000 na RD, Liteň - Další dražba


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

podíl o velikosti 2331/12000 na RD, Liteň

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 150000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - podíl o velikosti 2331/12000 na budova č.p.109 zapsané na LV č. 769, okres č. CZ0202 Beroun, kat.území č. 685267, obec č. 531456 Liteň, způsob využití bydlení - podíl o velikosti 2331/12000 na pozemku parc.č. 32/1 o velikosti 275m2, zastavěná plocha a nádvoří zapsané na LV č. 750, okres č. CZ0202 Beroun, kat.území č. 685267, obec č. 531456 Liteň - podíl o velikosti 7/36 na pozemku parc.č. 32/2 o velikosti 700 m2, ostatní plocha, jiná plocha zapsané na LV č. 770, okres č. CZ0202 Beroun, kat.území č. 685267 Liteň, obec č. 531456 Liteň, - podíl o velikosti 7/36 na pozemku parc.č. 34/5 o velikosti 311 m2, zahrada, zapsané na LV č. 770, okres č. CZ0202 Beroun, kat.území č. 685267 Liteň, obec č. 531456 Liteň, Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Prohlídka nemovitosti po předchozí dohodě s Exekutorským úřadem Beroun na tel. 606 641 684. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod. Odpadní vody svedeny do žumpy. Nemovitost se nachází na severním okraji obce v ulici souběžné ve vzdálenosti cca 30m od hlavní komunikace Liteň x Karlštějn. V sousedství jsou situovány bývalé zemědělské objekty, na jižní straně pak bytovky. Předmětem ocenění je dále pozemek parc.č .34/5, který tvoří se stavbou a stavebním pozemkem jednotný funkční celek Na pozemku se dále nacházejí různé kolny a přístavky, které na cenu nemovitosti nemají žádný vliv, resp. vzhledem k technickému stavu spíše cenu nemovitostí snižuji. K oceňované části domu patři původní chlívek se silně zanedbanou údržbou. Pozemek parc.č. 32/2 z části tvoří přístupovou cestu k oceňované nemovitosti, z části je využíván jako zahrada.15 EX 257/2011 Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu o vel. 1/4 na RD, Staré Sedlo


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 rodinného domu, Staré Sedlo

Odhadní cena: 310000,- Kč
Nejnižší podání: 155000,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovitosti: spoluvlastnický podí l o velikosti ¼ , na: - pozemek parcelní číslo St. 2, o výměře 1465m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 3/1, o výměře 41m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 3/2, o výměře 30m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedenémKatastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 4, o výměře 72m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 5, o výměře 100m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - pozemek parcelní číslo 7/1, o výměře 2024m2, druh: trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: - stavba (budova) číslo popisné 2, Staré Sedlo, stojící na pozemku parc. č. St. 2, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Staré Sedlo, katastrální území Staré Sedlo u Tachova, na listu vlastnictví č. 56, popis: rod.dům Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Oceňovaná nemovitost je stavebně situována na jihozápadním okraji obce Staré Sedlo, při místní účelové neprůjezdné komunikaci vedoucí k oceňované a sousední nemovitosti. Jedná se o původní zemědělskou usedlost, která je v současné době využívána především k bydlení.15 EX 364/2008 Opakovaná dražba podílu o vel. 1/3 na RD, Radkov, okr. Svitavy


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/3 na RD, Radkov

Odhadní cena: 67000,- Kč
Nejnižší podání: 33500,- Kč
Výše jistoty: 15000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovitosti: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo St. 8, o výměře 1323m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo St. 62, o výměře 74m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo St. 63, o výměře 64m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo 53, o výměře 145m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemek parcelní číslo 54/1, o výměře 1882m2, druh: zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na stavba (budova) číslo popisné 8, stojící na pozemku parc. č. St. 8, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: bydlení - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na stavba (budova) bez čp/če, stojící na pozemku parc. č. St. 62, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: zem.stav - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na stavba (budova) bez čp/če, stojící na pozemku parc. č. St. 63, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Radkov, katastrální území 737976 Radkov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 10, popis: zem.stav.Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Popis: 1) Budova č.p. 8 Oceňovaný objekt je rodinný dům o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích pod sedlovou střechou. Základy objektu kamenné a betonové, nosné konstrukce zděné z klasických cihel v tl. cca 90 cm. Stropy klenbové a s rovným podhledem. Krov střechy dřevěný sedlový. Krytina střechy pálené tašky. Okna dřevěná dvojitá. Podlahy cihelné a dřevěné prkenné. Dveře dřevěné plné a prosklené. Stáří objektu odhaduji na cca 100 let. Objekt se nachází ve velmi špatném (havarijním) stavu, většina prvků a konstrukcí je za hranici životnosti. V části objektu propadlé stropy, poškozené nosné zdivo, propadlá střecha. Objekt není dlouhodobě užíván, není zabezpečen proti vniknutí, je určen k demolici, případně k celkové nákladné rekonstrukci. Na boční strany obytné části domu navazují hospodářské části (stáje a chlévy). Jsou provedeny ze stejných konstrukčních prvků jako celá budova. Rovněž se nachází ve stejně špatném technickém stavu. 2) Budova bez čp/če na parc.č. st. 63 Jedná se o hospodářskou budovu (seník). Objekt je dřevěné konstrukce jednostranně obíjené se sedlovou střechou. Na pozemku se nachází trvalé porosty v minimálním rozsahu (převážně náletové stromy a keře) – bez dopadu do ceny obvyklé. 3) Pozemky: Výčet pozemků: Parc.č. st. 8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1323 m2 Parc.č. st. 62 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2 Parc.č. st. 63 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2 Parc.č. 53 zahrada o výměře 145 m2 Parc.č. 54/1 zahrada o výměře 1882 m2 Celková výměra pozemků činí 3 488 m2. Příslušenství Příslušenství tvoří nefunkční přípojky IS, žumpa, hnojiště, venkovní opěrná zeď, částečné oplocení. Příslušenství je minimálního rozsahu, havarijního stavu, bez dopadu do ceny obvyklé.ODROČENO!! 15 EX 977/2008 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, Valteřice u Žandova


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 rodinného domu, Valteřice u Žandova

Odhadní cena: 400000,- Kč
Nejnižší podání: 267000,- Kč
Výše jistoty: 60000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: 1. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: pozemek parc. č. 44 o výměře 1392m2 - zahrada, zemědělský půdní fond,rozsáhlé chráněné území, patřící do SJM, v katastrálním území 776653 Valteřice u Žandova, obec 562297 Žandov, zapsáno na listu vlastnictví 39 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, 2. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: pozemek parc. č. 45 o výměře 1120m2 - zastavěná plocha a nádvoří, patřící do SJM, rozsáhlé chráněné území v katastrálním území 776653 Valteřice u Žandova, obec 562297 Žandov, zapsáno na listu vlastnictví 39, patřící do SJM, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, 3. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: budova č.p. 42 - objekt k bydlení, Valteřice, na pozemku parc. č. 45, patřící do SJM, v katastrálním území 776653 Valteřice u Žandova, obec 562297 Žandov, zapsáno na listu vlastnictví 39 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek. Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 42 při místní hlavní komunikaci č. 263 vedoucí z Kravař do Žandova. Předmětná nemovitost se nenachází přímo v obci Žandov, ale v její části Valteřice. Budova je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, odpadní vody svedeny do žumpy na pozemku. Samostatně stojící rodinný dům o obdélníkovém půdorysu. V objektu je jedna bytová jednotka 3 + 1 + příslušenství. Dům má dvě nadzemní podlaží a zastřešení. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné (smíšené zdivo - cihla, kámen), krov dřevěný, střecha sedlová. Střešní krytina eternitové šablony, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky vápenné štukové, částečný keramický obklad v koupelně a kuchyni. Fasáda ve výši 2. NP zateplena (chybí finální povrchová úprava - viz foto v příloze tohoto posudku), v 1. NP fasáda vápenná, na většině plochy opadaná. Stropy v 1. NP klenbové, ve 2. NP dřevěné trámové s podhledem. Schodiště betonové. Podlahy v 1. NP betonové. Ve 2. NP jsou podlahy dřevěné (dřevotřískové desky), laminátová plovoucí podlaha, koberce, keramická dlažba. Okna dřevěná Vstupní i vnitřní dveře plné dřevěné. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Byt v patře je po rekonstrukci z roku 2004.15 EX 580/2011 Opakovaná dražba pozemků Libež, okr. Benešov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky, Libež

Odhadní cena: 675600,- Kč
Nejnižší podání: 337800,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovitosti: - pozemek parcelní číslo 895/4, o výměře 2194m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 895/8, o výměře 220m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 160/4, o výměře 1848 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 795, o výměře 1187 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr , zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 796, o výměře 6089 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 1028, o výměře 3327 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 895/4, o výměře 2194m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 895/8, o výměře 220m2, druh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 160/4, o výměře 1848 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 795, o výměře 1187 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr , zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 796, o výměře 6089 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: - pozemek parcelní číslo 1028, o výměře 3327 m2, druh: Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, pro obec Libež, katastrální území Libež, na listu vlastnictví č. 66, popis: Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.ODROČENO NA NEURČITO!!! 15 EX 1362/2011 Dražba bytu, Kolín


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 3+1, Kolín

Odhadní cena: 1250000,- Kč
Nejnižší podání: 834000,- Kč
Výše jistoty: 150000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
usnesení nový termín dražebního jednání
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - jednotka č. 797/9, v budově - domě číslo popisném 797, na pozemku St. 6489/9, St. 6489/10, patřící do SJM, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, pro obec Kolín, katastrální území Kolín na listu vlastnictví č. 157779, popis: byt v budově budově Kolín IV, č.p. 797, 798, podíl o velikosti 7050/297280 na společných částech domu č.p. 797,798, LV 13309 stojící na pozemku St. 6489/9 LV 12369, St.6489/10 LV 12369. Termín prohlídky nemovitosti je stanoven na den 8.10.2013 ve 13.00 hod. Bližší info na tel. 606 641 684. Byt se nachází ve 3.nadzemním podlaží bytové sekce čp. 797, vpravo od schodiště; je velikosti 3+1 a sestává z kuchyně, 3 pokojů, chodby, koupelny, WC, lodžie a sklepní koje; podlahová plocha bytu je 76,4m2( včetně lodžie, bez sklepní koje). V bytě jsou plastová okna, orientovaná na jihozápad a severovýchod ; je zde umakartové bytové jádro, lehké příčky ; v kuchyni je el.sporák; podlahy jsou kobercové nebo z PVC; vytápění je dálkové (původní litinové radiátory); v bytě je předpoklad menších stavebních úprav.DD 3/2013 Dobrovolná dražba pozemku, Hostomice, okr. Teplice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemek o výměře 1726 m2, okr. Teplice

Odhadní cena: 26180,- Kč
Nejnižší podání: 17454,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dobrovolné dražby jsou následující nemovitosti: - pozemek parc.č. 332/6, o výměřě 1726 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úřad Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Hostomice, katastrální území Hostomice nad Bílinou, na listu vlastnictví č. 109. Pozemek má obdélníkový tvar (šíře pozemku výrazně menší než jeho délka). Pozemek se nachází nedaleko hlavní komunikace (rychlostní komunikace č. 13) ve vzdálenosti cca 500m). Vlastní pozemek je přístupný z nezpevněné cesty Pozemek se nachází v lokalitě, která dle vyjádření starosty Hostomic, není v územním plánu určen k zástavbě, ačkoliv jižně od dané lokality je objekt elektrorozvodny, severně pak bývalý objekt skláren Kavaliér, které jsou v současné době demolovány.Elektronická dražba 015 EX 584/2004 Volenice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

Předmět dražby

Odhadní cena: 600000,- Kč
Nejnižší podání: 400000,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - budova čp. 66-Volenice, na st. parc. č. 33, bydlení, - st. parc. č. 33, o výměře 280 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - parc. Č. 51, o výměře 111 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, - parc. Č. 52, o výměře 65 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, - par. Č. 56, o výměře 950 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, to vše zapsáno na listu vlastnictví č. 569, pro katastrální území č. 784834 Volenice, okres č. 3307 Strakonice, obec č. 551961 Volenice, u katastrální úřad Strakonice.
Rodinný dům je postavený ve vzdálenosti cca 300m jižně od centra obce v bytové zóně převážně rodinnými domy, je přístupný z místní veřejné komunikace se zpevněným povrchem a je napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace a el. energie. Rodinný dům byl postaven kolem roku 1950 (bližší údaje se nepodařilo dohledat a stáří je stanoveno odborným odhadem). Rodinný dům je v poměrně solidním technickém stavu, ale již se začínají projevovat známky poněkud zanedbané stavební údržby.
Z hlediska ocenění se jedná o samostatně stojící rodinný dům, který je nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím a bez obytného podkroví. Podrobnější popis jednotlivých posuzovaných konstrukcí a vybavení je uveden při výpočtu koeficientu K4 při ocenění stavby. Předmětem samostatného ocenění nejsou vedlejší stavby (kolny), trvalé porosty a venkovní úpravy - přípojky medií, zpevněné plochy, oplocení vč. vrat apod. Jedná se obvyklé standardní příslušenství, resp. součásti nemovitostí a pozemků, které z hlediska obvyklé ceny nemají zásadní cenotvorný význam. Jejich cenový význam je zahrnut zejména v hodnocení vybavení stavebního objektu.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že vlastníkem nemovitosti nebyl znalci umožněn přístup k oceňované nemovitosti a její důkladná prohlídka pro nepřítomnost vlastníka bylo místní šetření provedeno pouze náhledem z veřejné komunikace vedoucí kolem oceňované nemovitosti. Z tohoto důvodu jsou všechny rozhodující skutečnosti pro vyhotovení znaleckého posudku založeny na odborných odhadech a posouzeních provedených znalcem při obhlídce nemovitosti z venku. Znalec na pokladě těchto skutečností nepřebírá žádnou odpovědnost za případné odchylky v jím uvažovaných skutečnostech u oceňovaných objektů (rozměry, konstrukce a vybavení, stáří, apod.) a skutečným stavem těchto objektů.ODROČENO NA NEURČITO - 15 EX 124/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/6 na chatě, Hoštka


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/6 na rekreační chatě

Odhadní cena: 55200,- Kč
Nejnižší podání: 36800,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Přemětem dražby jsou následující nemovitosti v podlílu 1/6 vlastnického práva: - rekreační chata č.e.47 jako součásti pozemku p.č.St.520 a pozemcích p.č.St.520 a p.č.1993, vše v k.ú. a obci Hoštka. Chata je umístěna ve svahu cca 150m od řeky. Pozemky jsou s chatou oplocené a vedle chaty se nachází malý dřevěný zahradní domek a před chatou je bazén kulatý polozapuštěný.DRAŽBA ODROČENA!! 15 EX 97/2003 Opakovaná dražba spoluvl. podílu 1/2 na RD, Zaječov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/2 na RD, Zaječov

Odhadní cena: 1245000,- Kč
Nejnižší podání: 622500,- Kč
Výše jistoty: 150000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
usnesení nový termín dražebního jednání
přílohy znaleckého posudku
oprava znaleckého posudku
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovitosti v 1/2 podílu: pozemek p.č.140/1, rodinný dům čp.12 na pozemku p.č.140/1, pozemek p.č.146/4. Pozemek p.č.140/1: evidence v katastru nemovitostí - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 474 m2, podle územního plánu obce zastavitelný s určením pro plochy označené SO - smíšené obytné plochy, reálně částečně zastavěný stavebním objektem pro trvalé bydlení - rodinným domem čp.12, dále stavebním objektem - garáž, užívaná jako příslušenství hlavní stavby ve funkčním celku s rodinným domem čp.12, dále zastavěný původním hospodářským objektem - stodola, užívaná jako příslušenství stavby hlavní ve funkčním celku se stavebním objektem - rodinný dům čp.366 3 postavený na pozemku p.č.141/2 (LV 417), přičemž vlastnická práva k věcem (p.č.140/1, p.č.141/2, čp.366) náleží různým vlastníkům, součástí pozemku jsou trvalé porosty - okrasné a ovocné dřeviny v minimálním rozsahu a průměrnou péčí (javor – 1 ks, jalovec – 2 ks, jehličnany – 1 ks, třešeň – PK 1 ks), pozemek nemovitosti je přístupný z obecní komunikace, s možností vjezdu a parkování. Dům je samostatně stojící přízemní objekt, částečně podsklepený, s částečným podkrovím, dále půdním prostorem pod vyšší sklonitou střechou, Rodinný dům má jeden hlavní vchod a sestává z původní části (bytová část a hospodářská) přibližně přes 200 roků staré a přístavby z roku 1977, v podzemním podlaží domu je chodba, kotelna a sklepní prostory, dispozice v části přízemí domu je byt o velikosti 3+1 se vstupním zádveří s předsíní a schody do podkroví, pokojem, koupelnou, WC, kuchyní, komorou (pracovna), dispozice podkroví domu sestává ze schodišťové podesty s chodbou a dvou pokojů, v druhé části přízemí domu je další byt o velikosti 3+kk s neúplným zázemím (sprchový kout, umyvadlo, WC, menší kuchyňský kout), celková zjištěná užitná podlahová plocha domu činí přibližně 215 m2. Prohlídka je možná po předchozí domluvě na tel. 724 201 070.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 5266/2013 Dražba spol. vlast. podílu o vel. 3/4 na RD, Kublov, okr. Beroun


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 3/4 na RD, obec Kublov

Odhadní cena: 650000,- Kč
Nejnižší podání: 325000,- Kč
Výše jistoty: 80000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 3/4 vlastnického práva: - pozemky st.p.č.171, p.č.128/4 s rodinným domem čp.150 a příslušenstvím v kat.území a obci: Kublov, okres:Beroun, zapsané na LV 176. Jedná se o přízemní, samostatně stojící rodinný dům, se sedlovou střechou a taškovou krytinou. Rodinný dům má částečné podkroví a je částečně podsklepený. Byl postaven cca v r.1920 a v r.1964 byly zřízeny 2 podkrovní místnosti. Vytápění je pouze v některých místnostech, není zde žádné sociální zařízení ; studená voda je zavedena pouze do kuchyňského koutu, v kuchyni není sporák. Přízemí je dispozičně členěno na chodbu, 2 pokoje, kuchyňský kout, spíž, zadní místnost (není užívána - velmi špatný stav), sklad. V podkroví je chodba, 2 podkrovní pokoje a půdní prostor.15 EX 1935/2014 Opakovaná dražba pozemků (zeleň), Praha


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

ostatní plocha - zeleň, Praha-Libeň

Odhadní cena: 131000,- Kč
Nejnižší podání: 65500,- Kč
Výše jistoty: 20000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci: - podíl ve výši id. 202014/30438408 k pozemku parc.č. 1266/22 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek parc.č. 1266/22 o výměře 3048 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha / zeleň. Pozemek se nachází mezi domy č.p. 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, k nimž funkčně náleží.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 341/2010 Dražba budovy - dílna+stolárna, v kú Břidličná


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

budova - dílna + stolárna

Odhadní cena: 380000,- Kč
Nejnižší podání: 253334,- Kč
Výše jistoty: 60000,- Kč

Přílohy:
usnesení nový termín dražebního jednání
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - budova na p.č.2946, v kú Břidličná se všemi součástmi a příslušenstvím: venkovní úpravy a pozemky. Budova-dílna+stolárna leží na pozemku p.č. 2946, přízemní, sólo stojící. Základy+izolace, svislé konstrukce dřevěné, krov sedlový, krytina pod sněhovou vrstvou, nátěry fasády, kl. konstrukce – kompletní, technický stav+údržba průměrné, datum postavení asi 9 let.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 341/2010 Dražba garáže, v k.ú. Břidličná


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

garáž na p.č. 786 v kú Břidličná

Odhadní cena: 40000,- Kč
Nejnižší podání: 26667,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
usnesení nový termín dražebního jednání
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - garáž na p.č. 786 v kú Břidličná. Garáž leží na pozemku p.č. 786, přízemní, řadová. Základy+izolace, krov půltový, krytina falcovaná plechová, tl. zdí 30 cm, fasáda chybí, kl. konstrukce – chybí, technický stav průměrný, údržba horší, datum postavení asi r.1995.ODROČENO NA NEURČITO !!! 15 EX 380/2009 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD, obec Varnsdorf, okr. Děčín


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/4 na RD, k.ú. Studánka u R

Odhadní cena: 142500,- Kč
Nejnižší podání: 95000,- Kč
Výše jistoty: 250000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: spoluvlastnický podíl o vel. 1/4 na rodinném domě čp. 330 na pozemku pč. 692 v Obci Varnsdorf a k.ú. Studánka u Rumburku, zapsáno na LV 238. Jedná se o objekt pro bydlení. Objekt je zděný. Je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Dům má sedlovou střechu a břídlicovou krytinu. Dům je upraven jako dvě samostatné bytové jednotky. Objekt je vytápěn kotlem na tuhá paliva, ohřev TUV je elektrickým bojlerem. Objekt je napojen na sítě elektro. Voda je z vlastní studny a odklanalizování do žumpy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 2245/2014 Dražba rodinného domu, Hýskov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Hýskov

Odhadní cena: 2640100,- Kč
Nejnižší podání: 1760067,- Kč
Výše jistoty: 450000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
usnesení nový termín dražebního jednání
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - nemovitosti čp. 124 sestávající z pozemku parc.č. st. 111 jehož součástí je stavba čp. 124, pozemku parc.č. 24/2, vše k.ú. Hýskov, okres Beroun a o ceně jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojenými. Nemovitost čp. 124 sestává z pozemku parc.č. st. 111 jehož součástí je stavba bydlení čp. 124 a pozemku parc.č. 24/2, vše tvoří jednotný funkční celek, nacházející se v souvisle zastavěné části Hýskova, v ulici K nádržce. Nemovitost umístěna ve svahu, hůře přístupná. Na místě se nacházela původní stavba RD stará více jak 100 roků, v roce 2009 zahájena přestavba s tím, že malá část původní stavby zůstala zachována (suterén a část přízemí), stavba rozšířena do plochy jak suterénu, tak přízemí a provedena nástavba podkroví. Stavební povolení vydáno v roce 2009, od roku 2010 objekt slouží k bydlení, k dnešnímu dni není zcela dokončen. Kolaudace přestavby ještě neproběhla. Není provedena fasáda, vnitřní prostory nejsou rovněž zcela dokončeny (drobné nedodělky). Vnitřní dispozice : suterén - 2 původní sklepy s klenbou, nově sklípek a 1 obytná místnost přízemí - kuchyň a 2 pokoje, z toho 1 nedokončen, slouží t.č. jako šatna a spíž, zádveří, koupelna a WC podkroví - 3 místnosti, koupelna (není dokončena), WC a půdní prostory.15 EX 1658/2012 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 1/3 na RD se zahradou, Dlouhá Loučka


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/3 na RD, zahdrada

Odhadní cena: 200000,- Kč
Nejnižší podání: 100000,- Kč
Výše jistoty: 40000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem druhé dražby jsou následující nemovitosti v podílu 1/3 vlastnického práva zapsané na LV č. 443, katastrální území Dolní Dlouhá Loučka, obec Dolní Loučka, okres Olomouc: - Pozemek p.č. 108 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně postavené stavby rodinného domu č.p. 91 (rodinný dům) a dalších součástí a příslušenství - Pozemek p.č. 107 (zahrada) včetně součástí a příslušenství. Jedná se o starší rodinný dům, přízemní, zděný, nepodsklepený (jen malý sklípek), s valbovou střechou, která není upravena na podkroví, výlez na půdu jen provizorní. Vstup do domu je jednak při vstupu (menší místnost a komora, kamna na tuhá paliva, darling), hlavní vstup je pak ze dvora z menší přistavěné verandy. Z chodby je po pravé straně umístěna kuchyň a ložnice, v chodbě umístěn závěsný plynový kotel,v pokojích starší plechové radiátory, do ulice jsou umístěny další tři obytné místnosti, po pravé straně chodby je z verandy vstup do koupelny – vana, umývalo, WC, rozvody studené a teplé vody – kombinovaný bojler umístěn na půdě. Vybavení kuchyně podstandardní – starší kuch. linka a plynový sporák, vybavení koupelny rovněž podstandardní - vyžadující rekonstrukci a modernizaci, okna dřevěná dvojitá, dveře dřevěné náplňové, podlahy dřevotříska, parkety a PVC, starší keramická dlažba a obklady, další vybavení není.15 EX 1238/2012 Dražba rodinného domu, Nechanice, okr. Hradec Králové


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Nechanice

Odhadní cena: 3000000,- Kč
Nejnižší podání: 2000000,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmetem dražby jsou následující nemovitosti: čp. 108 na stp 59,pp.č.365/3 s vedlejší stavbou – zděným skladem a venkovními úpravami v kat.úz. Staré Nechanice,obec Nechanice,okres Hradec Králové. Jedná se o rodinný dům čp.108 na stp.59 zast.pl. a nádv.pp.č.365/3 zahrada, vedlejší stavbu sklad s kotcem pro vepře a pro slepice. Objekt je převážně využíván jako sklad nářadí. Dům je zásoben vodou z vlastní studny prostřednictvím domácí vodárny umístěné ve sklepě domu. Odkanalizování je provedeno do betonové žumpy. Jedná se o zděnou stavbu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím zcela podsklepenou. Krov nad verandou - střecha rovná, krov nad hlavní budovou je sedlový s krytinou z eternitových šablon na bednění. Stropy jsou keramické s rovným podhledem. Vnitřní omítky hladké, štukované. Základy s vodorovnou izolací proti zemní vlhkosti. Fasáda tvrdá břizolit.15 EX 4312/2013 Dražba zemědělské stavby, Neurazy, okr. Plzeň-jih


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stodola/sklad, k.ú. Vojkovice

Odhadní cena: 148000,- Kč
Nejnižší podání: 98667,- Kč
Výše jistoty: 30000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Příbram, na LV č. 163 pro obec Neurazy, k.ú. Vojovice. Pozemky: st. 70 113 m2 zastavěná plocha a nádvoří. Stavby: Součástí je stavba čp. 58, Vojovice, Zem. Stavba. Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu se sedlovou střechou. Bez úpravy podkroví.15 EX 349/2008 Dražba staveb bez č.p., Cerhenice, okr. Kolín


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stavby bez č.p., k.ú. Cerhenice

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 200000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek - dodatek
znalecký posudek


Předmětem daržby jsou následující nemovité věci: stavby bez čp/če na pozemcích p.č. st. 453 a st. 577 v k.ú. a obci Cerhenice, okres Kolín. Jedná se o dvě stavby na cizích pozemcích v původním zemědělském areálu. Stavby byly původně napojeny na jednotlivé inženýrské sítě v areálu – vodu a elektřinu, v současnosti jsou tyto sítě odpojené. Přístup je po účelových zpevněných komunikacích v areálu v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob, na pozemku p.č. 150/35 má podíl i jedna právnická osoba.15 EX 1754/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel,. 1/2 na garáži, Ústí nad Labem


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 garáže, Ústí nad Labem

Odhadní cena: 32500,- Kč
Nejnižší podání: 21667,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v 1/2 podílu vlastnického práva: - řadová garáž bez čp. a če v k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, na pozemku ppč. 3801/17. Jedná se o zděnou řadovou vnitřní garáž. Je přízemní bez podsklepení. Obvodové zdivo je cihelné. Střecha je pultová se živičnou krytinou. Vrata jsou dřevěná otevíravá. Podlaha je betonová (předpoklad), omítky jsou vápenné. Elektro je zavedeno (předpoklad). V sousedním objektu je proveden ocelový poutač, který ovlivňuje i oceňovanou garáž. Garáž je evidentně delší dobu neužívaná. Majitele nemovitosti nebylo možné i po několika pokusech zastihnout a proto je garáž oceňována bez prohlídky interiéru. Po dotazech jednoho z vlastníků sousedních garáží je předpoklad, že se jedná o stejnou obdobnou garáž s výše popsaným interiérem.15 EX 273/2015 Dražba stavebního pozemku, Klínec, okr. Praha-západ


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

stavební pozemek, k.ú. Klínec

Odhadní cena: 1415000,- Kč
Nejnižší podání: 943334,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou nemovité věci na LV č. 381, stavebního pozemku p.č.772/4 s příslušenstvím, v k.ú. Klínec. Jedná se o pozemek p.č.772/4, vedený v KN jako zahrada-ZPF s BPEJ. Pozemek je užívaný k určenému účelu, dle specifikace v posudku. Uvedená nemovitost je dislokována v k.ú. Klínec, obec Klínec, okres Praha-západ, na LV č.381. Dislokace pozemku je určena dle kopie Katastrální mapy, mapy katastrálního území, fotomapy a ortomapy s vyznačením.ODROČENO NA NEURČITO!!15 EX 503/2009 Dražba spoluv. podílu o vel. 1/2 na RD, Dvůr Králové nad Labem


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 rodinného domu, Lipnice u Dvora Králové

Odhadní cena: 680000,- Kč
Nejnižší podání: 453334,- Kč
Výše jistoty: 100000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
usnesení nový termín dražebního jednání
usnesení o odročení
znalecký posudek - doplnění
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v 1/2 podílu vlastnického práva povinného: - rodinný dům č.p.22 na st.29 a pozemkové parcely č.38 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové. Jedná se o rodinný dům se dvěma byty (nezapsanými v KN jako jednotky). Přízemní stavba se sedlovou střechou bez podsklepení, bez využitého podkroví, na kamenných základech, nosné zdivo z cihel, stropy dřevěné, konstrukce střechy trámová, vázaná, krytina z eternitových šablon na bednění, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Vnitřní dveře dřevěné, hladké, okna z poloviny dřevěná, dvojitá, z poloviny plastová. Podlahy betonové s povlakovou krytinou a dlažby v hygienickém zařízení a na chodbách. Hygienické zařízení standardní, vytápění lokální je na tuhá paliva a elektrické přímotopy. Původní zemědělská usedlost byla opravována a bylo postupně rozšiřováno vybavení. Stavebně technický stav je dobrý, bez zjevných závad konstrukcí dlouhodobé životnosti.15 EX 2380/2014 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, Osíčko


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 RD, Osíčko, okr. Kroměříž

Odhadní cena: 160000,- Kč
Nejnižší podání: 80000,- Kč
Výše jistoty: 30000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/2 vlastnického práva: - rodinný dům č.p. 26 na pozemku parc. č. St. 67/2, s pozemky parc. č. St. 67/2, 42/1, 42/2, 50/19, 1144, včetně příslušenství, v katastrálním území Osíčko, obec Osíčko, okres Kroměříž. Dům je řadový koncový, okno z pokoje je orientováno k východu do ulice, okno z kuchyně k západu do dvora. Z ulice je přes průjezd ve stodole vstup na dvůr, ze dvora je vstup do domu do kuchyně. Dům obsahuje 1 bytovou jednotku 1+1, skládá se z těchto částí: 1.NP – pokoj, kuchyň, koupelna, komora Na dům navazuje z pravé strany vedlejší stavba – stodola, která je z části podsklepená. Za domem a stodolou je jen malý dvůr. Zahrada se nachází vedle domu a stodoly ze severní strany, ale nenavazuje přímo na zastavěný pozemek - mezi těmito pozemky se nachází další zahrada parc.č. 43, která je jiného vlastníka (LV 165 – p. Josef Doležel). Tento pozemek má povinný v nájmu a užívá ho společně se svou zahradou.15 EX 3655/2013 Dražba budovy občanské vybavenosti, Chrudim


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

sklady a kancelářské prostory

Odhadní cena: 3553480,- Kč
Nejnižší podání: 2368987,- Kč
Výše jistoty: 500000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: - pozemek parc.č. st. 317/6 jehož součástí je stavba občanské vybavenosti čp.1268, k.ú. Chrudim a ceně jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojenými. Stavba na pozemku parc.č. 317/6 je původní dvorní částí, přestavěná v letech 1994-95 na budovu pro obč. vybavenost a zároveň provedena nástavba. Přístup k budově je možný pouze přes dvůr - pozemek p.č. 317/1 jiného vlastníka ( ošetřeno věcným břemenem v části Jiná práva LV). Budova čp. 1268 je součástí pozemku p.č. st. 317/6. Jedná se o stavbu patrovou s využitým podkrovím. Část původní stavby čp. 1238 při hraniční čáře s Masarykovým Náměstím (dnes prostory využívané bankou), na ní navazující dvorní část ( dnes čp. 1268) a na čp. 1268 ve dvorní části dále navazující objekty jiného vlastníka využívané jako restaurace ( v KN zapsáno stále jako garáž, bez čp./če.). Termín prohlídky: 4.8.2015 v 11 hodin, pouze po předchozí dohodě na tel. 724 201 070.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 5899/2013 Dražba pozemků, Bohumilice, okr. Prachatice


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky v k.ú. Bohumilice v Čechách

Odhadní cena: 300000,- Kč
Nejnižší podání: 200000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
usnesení o odročení
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky parc.č. 584/3 a 584/6 v obci Bohumilice, k.ú. Bohumilice v Čechách, okr. Prachatice Jedná se o dva pozemky tvořící jednotný celek, a to pozemky parc.č. 584/3 a 584/6 v obci Bomumilice, okr. Prachatice. Oceňovaná nemovitost se nachází v jižní části obce Bohumilice. Přístupová cesta zpevněná. V této komunikaci (pozn. vedoucí z obce Bohumilice do obce Svatá Máří) vede obecní vodovod, plyn, elektro. Kanalizace v této části obce není. Pozemek je mírně svažitý severním směrem, prakticky bez porostů (pouze při západním okraji pozemku několik porostů a v horní části jeden ovocný strom). V horní části do oceňovaného pozemku může zasahovat i zemní sklep (nutno prověřit geodetickým zaměřením).