Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 4888/2013 Dražba zbořeniště bez pozemku, obec Vyskytná, k.ú. Vyskytná, okr. Pelhřimov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

budovy bez čp. č.e, obec Vyskytná

Odhadní cena: 110000,- Kč
Nejnižší podání: 73333,- Kč
Výše jistoty: 30000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - - stavba (budova) bez čp/če, způsob využití: zem.stav, postavená na pozemcích jiných vlastníků parc. St. č. 222/1, LV 423, parc. St. č. 222/2, LV 10001 a parc. St. č. 222/3, LV 414, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro obec Vyskytná, katastrální území 787752 Vyskytná, na listu vlastnictví č. 422. Budova bez čp. če. na St. 222/1, 222/2, a 222/3 je dlouhodobě opuštěný objekt využívaný v minulosti pro zemědělské účely, konkrétně jako teletník. Jedná se o objekt v havarijním stavu. Z konstrukcí, které by bylo možné ještě využít, jmenuji pouze základy a svislé zděné konstrukce. Střecha objektu je v havarijním stavu. Objekt je volně přístupný, - vrata a svlakové dveře byly demontovány, původní okna jsou vytlučená. Do objektu byl v minulosti zaveden vodovod (ten sloužil pro napájení telat) a elektroinstalace. Tyto sítě jsou v současné době odpojeny. Nemovitost se nachází na pozemku v majetku jiných vlastníků. Příjezd k objektu, případná jeho obsluha, je možné po zpevněné komunikaci, která vede rovněž po pozemcích v majetku soukromých osob. Nemovitost hodnotím jako objekt k rekonstrukci, případně i k odstranění.