Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Nemovitosti

15 EX 421/2020 Dražba RD v obci Praha, k.ú. Kolovraty, ul. Meduňková


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-06-09 09:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

RD včetně všech součástí, příslušenství a pozemků

Odhadní cena: 11000000,- Kč
Nejnižší podání: 7333300,- Kč
Výše jistoty: 740000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 600 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 1263/244 a 1263/194, vše v obci Praha, k.ú. Kolovraty, ul. Meduňková. Přístupová komunikace zpevněná. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě. Jedná se o vnitřní řadový dům, v přední části malá předzahrádka, za domem menší udržovaná zahrada. Rodinný dům je přízemní objekt, nepodsklepený s obytným podkrovím. Základy s provedenou hydroizolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, krov dřevěný, střecha valbová (půdorys tvaru T), střešní krytina tašková. Dům není zateplen. Okna plastová, před okny předokenní žaluzie. Vnitřní omítky vápenné hladké, v koupelnách proveden keramický obklad, dlažba. Dlažba také položena v přízemí (obývací pokoj, kuchyň, chodba, garáž), v podkroví pak plovoucí podlaha. Vnitřní dveře standardní, kovové zárubně. Vytápění ústřední, kotel na plyn, radiátory deskové plechové. V kuchyni kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Betonové schody do podkroví s obkladem. Dispoziční řešení: přízemí: chodba, koupelna, technická místnost, garáž, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, komora, schodiště, podkroví: chodba, koupelna, 4 x pokoj Výpočet obestavěného prostoru: 10,25 * 7,0 * (4,7 + 0,5 * 3,3) + 5,0 * 6,5 * (4,7 + 0,5 * 2,3) = 646 m3 Rodinný dům byl postaven před cca 20 lety. Vybavení vesměs původní. V roce 2008 částečná modernizace (dlažba na chodbě v přízemí, dispoziční úpravy v technické místnosti). Poslední dobou údržba domu spíše sporadická.15 EX 421/2020 Dražba RD v v obci Borová, k.ú. Borová u Poličky, okr. Svitavy


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-06-09 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

RD včetně všech součástí, příslušenství a pozemku

Odhadní cena: 2500000,- Kč
Nejnižší podání: 1666700,- Kč
Výše jistoty: 170000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 338 včetně všech součástí, příslušenství a pozemku parc.č.st. 352 a parc.č. 2396/2, vše v obci Borová, k.ú. Borová u Poličky, okr. Svitavy. Nemovitost je situovaná v severní části obce. Přístupová cesta zpevněná. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod. Pozemek má mírný jižní sklon. Rodinný dům je přízemní objekt, částečně podsklepený (malý sklípek), s obytným podkrovím. Svislé konstrukce zděné, v části dřevěné. Krov dřevěný, střecha sedlová, v západní části pultová, střešní krytina tašková, klempířské prvky plechové. Okna dřevěná zdvojená. Stěny vápenné hladké štukové, některé stěny (zejména v podkroví) obloženy dřevěnými palubkami. V koupelně keramický obklad, dlažba. Vytápění v jedné místnosti - krbová kamna (bez výměníku), v koupelně malý elektrický přímotop. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Schody do podkroví dřevěné příkré. Dispoziční řešení: přízemí: chodba, kuchyň, obývací pokoj, 2 * pokoj, spíž, koupelna s WC, sauna, podkroví: 4 * pokoj Výpočet obestavěného prostoru: (18,35 * 5,0 + 6,0 * 6,0) * (3,0 + 0,5 * 4,0) + 3,55 * 4,7 * 4,0 = 706 m3 Dům byl postaven kolem roku 1990, údržba poslední dobou spíše sporadická. Dle uživatelů domu je v horším stavu elektroinstalace, část domu (zejména východní dřevěná část) je v zimě nevytopitelná.15 EX 434/2020 Dražba bytu a garáže, v k.ú. a obci: Pavlíkov, okres: Rakovník


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-06 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 3+1 a garáž v bytovém domě čp.189, Pavlíkov

Odhadní cena: 1800000,- Kč
Nejnižší podání: 1200000,- Kč
Výše jistoty: 120000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - byt č.189/2 a garáže č.189/7 v bytovém domě čp.189 , a spoluvl.podílu: 1247/10 000 na pozemku p.č.120/3 vše v k.ú. a obci: Pavlíkov, okres: Rakovník. Jedná se o byt č.189/2 v 1.nadzemním podlaží bytového domu, vpravo od schodiště; dále garáž č.189/7 v 1.podzemním podlaží a spoluvl.podíl: 1247/10000 na pozemku p.č.120/3 (ostatní plocha). Bytový dům má 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a sedlovou střechu o mírném sklonu; je užíván od r.1988 a má běžnou údržbu; je zděný; nachází se na západním okraji obce Pavlíkov. Byt č. 189/2 je velikosti 3+1; spoluvlastnický podíl na společných částech domu a zastavěném pozemku st.p.č.277 o výměře 211 m2 je 2111/10000. Garáž č.189/7 o výměře 14,3m2 se nachází v 1.podzemním podlaží a je přístupná z jižní strany domu (využito svažitého terenu...); spoluvl.podíl na společných částech domu a zastavěném pozemku je 382/10000.15 EX 1935/2014 Opakovaná dražba pozemků (zeleň), Praha


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

ostatní plocha - zeleň, Praha-Libeň

Odhadní cena: 131000,- Kč
Nejnižší podání: 39300,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci: - podíl ve výši id. 202014/30438408 k pozemku parc.č. 1266/22 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek parc.č. 1266/22 o výměře 3048 v k.ú. Libeň, obec Praha. Jedná se o pozemek vedený v KN jako ostatní plocha / zeleň. Pozemek se nachází mezi domy č.p. 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, k nimž funkčně náleží.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na pozemcích, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

dražba 1/4 pozemků, okr. Havlíčkv Brod

Odhadní cena: 63000,- Kč
Nejnižší podání: 31500,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemky č.p. 230/2, 265/3, 266, 280/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý travní porost.15 EX 7591/2014 Dražba pozemků s RD a přísl. (sklad), k.ú. Holetice, obec Březno, okr. Chomutov


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

pozemky s RD, obec Březno, okr. Chomutov

Odhadní cena: 450000,- Kč
Nejnižší podání: 120000,- Kč
Výše jistoty: 0,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemky st.p.č.5/1, st.p.č.5/3, st.p.č.5/4 s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím v kat.území: Holetice, obec : Březno, okres: Chomutov. Jedná se o 3 stavební pozemky na okraji části: Holetice, v obci: Březno, s rodinným domem čp.16 a příslušenstvím (dům je po částečné demolici: vybourán krov se střešní krytinou, schodiště, část oken, dveře, část příček atd...). Pozemky: Jedná se o pozemky přístupné po nezpevněné komunikaci, s možností napojení na elektroinstalaci, vodovod; bez možnosti napojení na kanalizaci, plynovod, na okraji části: Holetice, obec: Březno. RD: Dům byl postaven cca před 75 lety, v současné době je po částečné demolici (vybourán dřevěný krov s krytinou, schodiště, strop nad 2.nadzem.podlažím, část štítů, okna, dveře...atd.); obvodové zdivo je smíšené o tl.80cm a stropy nad přízemím jsou v části klenbové; stav domu je zřejmý z fotodokumentace (příloha č.1 znaleckého posudku). Dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci a vodovod (v současné době pravděpodobně odpojeno...).ODROČENO NA NEURČITO!!! 15 EX 1057/2013 Dražba rodinného domu, Zahořany u Mníšku pod Brdy


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: EU Beroun, Palackého 31/2, Beroun 1
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, obec Zahořany, okr. Praha-západ

Odhadní cena: 4300000,- Kč
Nejnižší podání: 2866667,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - rodinný dům č.p. 46 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 260, 261 a 507/6, vše v obci Zahořany, k.ú. Zahořany u Mníšku pod Brdy, okr. Praha - západ. Jedná se o rodinný dům Č.P. 46 na okraji obce Zahořany, okr. Praha - západ. Přístupová cesta zpevněná, dům je pravděpodobně napojen pouze na elektrický proud, obecní vodovod, event. kanalizaci. Pozemek je oplocený, rovinatý, na pozemku skleník, altán, garáž a pravděpodobně kolny. Zahrada udržovaná s ovocnými i okrasnými stromy.ODROČENO NA NEURČITO!! 15 EX 723/2012 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD Praha, Strašnice


Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 RD, Praha - Strašnice

Odhadní cena: 1100000,- Kč
Nejnižší podání: 733333,- Kč
Výše jistoty: 90000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu id. 1/4 vlastnického práva: - 1/4 na pozemcích p.č.2969, p.č.2970 s rodinným domem čp.557 a příslušenstvím v kat.území: Strašnice, v Praze 10. Jedná se o řadový(koncový), přízemní rodinný dům se sedlovou střechou a taškovou (betonovou) krytinou; dům je dle stavebních plánů částečně podsklepený, s jednou podkrovní místností. Oceněno pouze po venkovní obhlídce a zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka mně nebyla umožněna...!). Rodinný dům byl postaven cca v r.1925, v r.1984 byla provedena přístavba dřevěné konstrukce na jižní straně domu (obytná místnost, kuchyň, předsíň, zádveří). Dle stavebních plánů je přízemí dispozičně členěno na chodbu, WC, koupelnu, 2 pokoje, kuchyň; v podkroví je jeden pokoj a půdní prostor; ve sklepě je jedna sklepní místnost. Rodinný dům je napojen pravděpodobně na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, plynovod. Obvodové zdivo je pravděpodobně cihelné o tl.45cm, venkovní omítka je původní (ve zhoršeném stavu), okna jsou dřevěná, špaletová; údržba rodinného domu je zanedbána (nátěry, klempířské prvky atd...), na uliční severní straně domu je trhlina ve zdivu. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy: přípojky inž.sítí, oplocení, plotová vrátka, venkovní schody, zpevněné plochy a vedlejší stavba (kolna).15 EX 294/2007 Opakovaná dražba spoluvl. podílu o vel. 4/48 na pozemcích, k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl. o vel. 4/48 na pozemcích

Odhadní cena: 36500,- Kč
Nejnižší podání: 18250,- Kč
Výše jistoty: 10000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci v podílu 4/48 vlastnického práva: - pozemek parc.č. 614 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov - pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 ve výši id. 4/48 z celku v k.ú. Lomnička, obec Kšice, okr. Tachov. pozemek parc.č. 614 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Oceňovaný pozemek se nachází při místní hlavní komunikaci, jedná se o rohový pozemek. Pozemek je oplocený, na pozemku řada vzrostlých tůjí. Oceňovaný pozemek je dle katastru nemovitosti veden jako jiná / ostatní plocha. Dle územního plánu obce je pozemek určen pro bydlení venkovského typu. Pozemky parc.č. 108/2 a 108/8 v obci Kšice, části obce Lomnička, k.ú. Lomnička, okr. Tachov. Pozemek parc.č. 108/2 je pozemek při okraji (východním) Lomničky, má přibližně tvar písmene ”L”. Na tento pozemek navazuje malý pozemek parc.č 108/8. Oba pozemky jsou vedeny v katastru nemovitosti jako zahrady. Přístupová cesta k pozemku parc.č. 108/2 zpevněná. Dle územního plánu obce jsou pozemky parc.č. 108/2 a 108/2 vedeny v územní určené pro bydlení venkovského typu.15 EX 499/2010 Opakovaná dražba spoluvlast. podílu o vel. 1/4 na lesním pozemku, k.ú. Dobrá Voda Lipnická, obec Dolní Město, okr. Havlíčkův Brod


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 lesního pozemku, okr. Havlíčkův Brod

Odhadní cena: 27000,- Kč
Nejnižší podání: 13500,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem opakované dražby jsou následující nemovité věci v podílu 1/4 vlastnického práva: - pozemek par.č. 230/1 v k.ú. Dobrá Voda Lipnická a obec Dolní město Okr. Havlíčkův Brod Kraj Vysočina Jedná se o trvalý lesní pozemek