Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 911/2017 Dražba bytu o vel. 4+1 v k.ú. Ústí nad Labem


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-02-17 13:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

byt 4+1, Ústí nad Labem

Odhadní cena: 1290000,- Kč
Nejnižší podání: 860000,- Kč
Výše jistoty: 86000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - bytová jednotka číslo 2135/6 vymezená v domě – budově číslo popisné 2135 v obci Ústí nad Labem, části obce Ústí nad Labem – centrum, postavená na pozemku – parcele číslo 2361/1, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Ústí nad Labem, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 3674 pro katastrální území Ústí nad Labem, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický oddíl v rozsahu 752/6784 na společných částech domu – budově číslo popisné 2135 v obci Ústí nad Labem, části obce Ústí nad Labem – centrum, postavená na pozemku – parcele číslo 2361/1, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Ústí nad Labem, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 3674 pro katastrální území Ústí nad Labem, a spoluvlastnický oddíl v rozsahu 752/6784 na pozemku – parcele číslo 2361/1, zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Ústí nad Labem, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 3674 pro katastrální území Ústí nad Labem, nemovitá věc zapsaná u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na listu vlastnictví číslo 5483 pro katastrální území Ústí nad Labem. Příslušenství nemovité věci: - sklepní místnost - sklepní kóje Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o byt velikosti 4+1 ve 3.nadzemním podlaží, vlevo od schodiště; byt sestává z obývacího pokoje, kuchyně, 3 pokojů, koupelny s WC, chodby, sklepní místnosti a sklepní koje; celková podlahová plocha bytu je cca 75 m2 (bez sklepní místnosti a sklepní koje...). Bytový dům je zděný, má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží, sedlovou střechu s taškovou krytinou; je užíván cca od r.1942 a má běžnou údržbu; v bytovém domě jsou většinou plastová okna a je položena nová tašková krytina, opraveny komíny a klempířské prvky. V bytě č.2135/6 jsou z uliční strany plastová okna, ze zadní strany jsou okna dřevěná, dvojitá. Vytápění je v bytě elektrické, přímotopné; v kuchyni je sporák plynový, pro ohřev TUV je zde el. průtokový ohřívač; podlahy jsou z PVC, prkenné a ker.dlažba; obvodové zdivo je cihelné o tl.40cm; v koupelně je sprcha, WC, umyvadlo.