Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 385/20 Dražba RD v obci Nechanice, části obce a k.ú. Staré Nechanice, okr. Hradec Králové


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

rodinný dům, Staré Nechanice

Odhadní cena: 3600000,- Kč
Nejnižší podání: 2400000,- Kč
Výše jistoty: 240000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - pozemek – stavební parcela číslo St. 271, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova číslo popisné 150 v obci Nechanice a části obce Staré Nechanice - pozemek – parcela číslo 68/18, ostatní plocha nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví číslo 1421 pro katastrální území Staré Nechanice a obec Nechanice. Příslušenství nemovité věci: - přípojka elektrické energie - přípojka vodovodu - přípojka kanalizace - nedokončené venkovní úpravy - krbová vložka Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o rodinný dům typu bungalov situovaný při západní okraji obce Nechanice, okr. Hradec Králové. Přístupová komunikace zpevněná. Pozemek dosud není oplocen, je rovinatý, pouze v severní části terénní nerovnost. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, kanalizaci. Plyn přiveden na hranici pozemku. Dům byl postaven před dvěma roky, venkovní úpravy nejsou dosud plně dokončeny (pouze zpevněné parkovací místo před domem). Rodinný dům: Přízemní, nepodsklepený rodinný dům typ bungalov. Založení na základové desce, svislé konstrukce zděné, střecha valbová, střešní konstrukce střešní vazníky, střešní krytina tašková betonová, klempířské prvky plechové. Okna plastová bílá. Fasáda zateplena. Vnitřní omítky vápenné hladké štukové, v koupelně (společná s WC) keramický obklad, dlažba. Dlažba položena také na chodbě, v obývacím pokoji s kuchyní. V ložnicích plovoucí podlaha. Vytápění krbová vložka s teplovzdušným rozvodem, infrapanely, koupelně otopný žebřík. Vnitřní dveře standardní, obložkové zárubně. Mezi nadstandardní vybavení patři instalace centrálního vysavače. Dispoziční řešení: vstupní chodba, centrální chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s WC, 2 * ložnice, technická místnost, šatna Dům byl postaven přede dvěma roky, dosud neosazeny dveře a nenamontována zárubeň do místnosti s využitím jako šatna. Dům je nový, čemuž odpovídá i výborný technický stav.