Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 1423/2009 Dražba spoluvl. podílu na nebytové jednotce, v obci Praha, k.ú. Krč, ul. Olbrachtova


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-09-08 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl na nebyt. jednotce, Krč

Odhadní cena: 2200,- Kč
Nejnižší podání: 1460,- Kč
Výše jistoty: 500,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podíl v rozsahu 35035/919802916 na: - jednotce číslo 1043/115 – jiný nebytový prostor – vymezené v domě – budově č.p. 1042, 1043, 1044 v obci Praha, části obce Krč postaveném na pozemku - parcele číslo 1285/23, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku - parcele číslo 1285/24, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku - parcele číslo 1285/25, zastavěná plocha a nádvoří, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví číslo 2089 pro katastrální území Krč, s jejímž vlastnictvím je spojen spoluvlastnický podíl v rozsahu 130/24828 na společných částech domu – budově č.p. 1042, 1043, 1044 v obci Praha, části obce Krč postaveném na pozemku - parcele číslo 1285/23, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku - parcele číslo 1285/24, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku - parcele číslo 1285/25, zastavěná plocha a nádvoří, nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví číslo 2089 pro katastrální území Krč a spoluvlastnický podíl v rozsahu 130/24828 na pozemku - parcele číslo 1285/23, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku - parcele číslo 1285/24, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku - parcele číslo 1285/25, zastavěná plocha a nádvoří, nemovitých věcech zapsaných u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví číslo 2089 pro katastrální území Krč nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví číslo 4162 pro katastrální území Krč a jejího příslušenství částkou ve výši 2.200,- Kč Shora uvedená nemovitá věc tvoří jeden funkční celek a jako jeden celek bude dražena. nebytová jednotka č. 1043/115 - jiný nebytový prostor (dle prohlášení vlastníka označena jako 1043/1015) se situován v 1. PP. Vznikl na základě rozhodnutí o změně užívání stavby ze společných prostor budovy. Plocha jednotky činí 13 m2. Způsob využití jako kancelář.