Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 69/2022 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/4 na RD v k.ú. a obci Tuchořice, okres Louny


Vyhláška:
Datum konání dražby: Není dosud stanoveno.
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/4 RD, Tuchořice, okr. Louny

Odhadní cena: 420000,- Kč
Nejnižší podání: 210000,- Kč
Výše jistoty: 50000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
- spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ¼ na: - pozemku st.p.č.164 s rodinným domem čp.143 a příslušenstvím v k.ú. a obci: Tuchořice, okres: Louny
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, se 2 nadzemními podlažími, pravděpodobně nepodsklepený, se sedlovou střechou a taškovou krytinou; bez podkroví. Původní dům byl postaven cca před 100 lety (doklady se nedochovaly...). Oceněno pouze po venkovní obhlídce a částečném zaměření, dle vnitřního předpokládaného stavu (vnitřní prohlídka nebyla znalci umožněna...!). Okna jsou dřevěná , obvodové zdivo je převážně kamenné (opuka), bez venkovní fasády. Rodinný dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci ; vytápění je pravděpodobně kotlem na pevná paliva (ú.t.).