Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 13/2024 Dražba stavby č.p. 119, včetně pozemku parc.č.st. 129 a parc.č. 120/69, vše v obci Olomouc, k.ú. Nedvězí u Olomouce


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2024-07-17 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

výrobní areál, Nedvězí u Olomouce

Odhadní cena: 10000000,- Kč
Nejnižší podání: 6666667,- Kč
Výše jistoty: 5000000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudekPředmětem dražby jsou následující nemovité věci:
- výrobní areál č.p. 119, včetně pozemku parc.č.st. 129 a parc.č. 120/69, vše v obci Olomouc, k.ú. Nedvězí u Olomouce
Jedná se o výrobní areál společnosti zabývající se výrobou sádrokartonářských profilů a doplňkových klempířských výrobků. Areál je tvořen budovou č.p. 119 stojící na pozemku parc.č.st. 129 a navazujícím pozemkem (dvorem) parc.č. 120/69, vše v obci Olomouc, části obce Nedvězí, k.ú. Nedvězí u Olomouce, ulice U Romzy. Areál dle informací je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, plyn, odpadní vody svedeny do ČOV.
Dudova je zděná se sedlovou střechou, v zadní části s výškou pozednice cca 3,5 m, střední a přední část s výškou pozednice cca 4,8m, v místě schodiště do patra s výškou cca 6,0 m. Střešní krytina v zadní části budovy plechová (VSŽ plechy), klempířské prvky plechové. Okna plastová bílá. Vytápění zajišťuje vlastní plynová kotelna.
V přízemí objektu jsou výrobní a skladové prostory, v patře pak zázemí provozu (šatny, WC, zasedací místnost, kancelář, kancelář). Vybavení tohoto 2 NP standardní, na WC obklad, dlažba, podlahové krytina v místnostech PVC či koberce (kancelář vedoucího, zasedací místnost).
Dle informací areál byl původně součástí zemědělského podniku, stáří objektu nezjištěno (odhad cca 50 let). V průběhu let prováděny opravy, před rokem 2006 výměna oken a zateplení objektu, před cca 10 v části nová elektroinstalace, před cca 2 roky v části výměna střešní krytiny.
V příloze tohoto posudku je několik fotografií předmětné nemovitosti. V každém případě znalec doporučuje zájemcům o koupi (dražbu) osobní prohlídku této nemovitosti a vyžádání se podrobnějších informací.
Celkově lze konstatovat, že areál je v dobrém technickém stavu, údržba byla běžně prováděna. V současné době probíhá v areálu stále výroba sádrokartonářských profilů, i když výroba je již v útlumu.