Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

15 EX 1289/2017 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/2 na RD, v obci a k.ú. Kotopeky, okr. Beroun


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2021-10-20 09:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

1/2 RD, Kotopeky, okr. Beroun

Odhadní cena: 2350000,- Kč
Nejnižší podání: 1566700,- Kč
Výše jistoty: 156000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ½ na - pozemku – stavební parcele číslo St. 43, zastavěná plocha a nádvoří, jeho součástí je stavby – budova číslo popisné 37 v obci Kotopeky - pozemku – parcele číslo 30/4, zahrada - pozemku – parcele číslo 259, ostatní plocha nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun na listu vlastnictví číslo 225 pro katastrální území Kotopeky Příslušenství nemovité věci: - přípojka elektrické energie - přípojka vodovodu - garáž Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex. Jedná se o rodinný dům č.p. 37 v obci Kotopeky, okr. Beroun. Nemovitost se nachází při místní hlavní komunikaci, přístup je možný také ze severozápadní strany po nezpevněné cestě. Šíře parcely výrazně užší než její délka. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod. V obci není plyn ani splašková kanalizace. V horní části parcely (jihovýchodní) je situován objekt rodinného domu, objekt garáže je na opačném konci pozemku (v jeho severozápadní části). Mezi venkovní úpravy patří např. oplocení, zpevněné plochy v přední části pozemku, vodovodní přípojka, vodoměrná šachta, elektropřípojka, zahradní osvětlení aj. Rodinný dům je přízemní (při pohledu z přístupové zpevněné komunikace), resp. dvoupodlažní (při pohledu ze zahrady) objekt s obytným podkrovím. 1. NP (při pohledu ze zahrady) nebude pravděpodobně po celém půdorysu domu, ale pravděpodobně cca 60 - 70 %. Dům je zděný, fasáda vápenná hladká, okna plastová bílá. Střecha sedlová, střešní krytina tašková betonová, klempířské prvky plechové. Kabřincový obklad soklu. Lze vyslovit předpoklad, že pravděpodobně bude proveden keramický obklad v koupelně a WC. Ohřev teplé vody pravděpodobně v elektrickém bojleru. Objekt nemá komín, proto zdrojem vytápění bude pravděpodobně elektrický kotel (či elektrické přímotopy). Vnitřní dispozice není znalci známa. Lze jen usuzovat, že v 1. NP bude nejspíš nějaká „hobby” či společenská místnost, ve 2. NP pak klasicky obývací pokoj s kuchyní a jídelnou (či jídelním koutem), WC (možná i koupelna), event. další pokoj, lodžie, v podkroví pak 2 až 3 pokoje a pravděpodobně koupelna a WC, lodžie Stáří domu nebylo zjištěno. Dle odborného odhadu znalce dům byl postaven před cca 25 - 30 lety (znalec vychází z typu střešní krytiny a osazení hřebenáčů „na maltu”, nikoliv jak je dnes běžné „na sucho” na hřebenový pás. Oceňovaný rodinný dům byl postaven pravděpodobně na místě původního rodinného domu venkovského typu (dle nízkého č.p. 37), který byl odstraněn, a na jeho místě postaven objekt nový, čemuž odpovídá i původní půdorysný zákres domu na snímku z katastrální mapy. Z výše uvedeného vyplývá aktuální nesoulad zákresu půdorysu oceňovaného rodinného domu v katastrální mapě v katastru nemovitosti.