Exekutorský úřad Beroun
Palackého 31/2
Beroun 1
PSČ: 26601
tel.: 311 622 657
fax.: 311 600 323
více...

Úřední hodiny
pondělí a středa
9:00 - 16:00

Podatelna
pondělí až pátek
9:00 – 15:00

Mimo úřední hodiny je možno úřad navštívit pouze po předchozí domluvě. Peněžité plnění v hotovosti přijímáme každý den na podatelně úřadu od 9:00 do 15:00 hodin.

Exekutorská komora
Exekutorská komora se sídlem v Praze zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory. Členství v ní je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování exekutorem.

Výpis dražeb

DRAŽBA ZRUŠENA!! VYMOŽENO!! 15 EX 942/2017 Opakovaná dražba lesních pozemků v k.ú. Jasenka, obec Vsetín


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-10-21 10:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

lesní pozemky, obec Vsetín

Odhadní cena: 725000,- Kč
Nejnižší podání: 362500,- Kč
Výše jistoty: 150000,- Kč


Předmětem dražby jsou následující nemovité věci: - lesní pozemky parc.č. 807/15 a 807/20 v k.ú. Jasenka, obec Vsetín. Jedná se o dva lesní pozemky, a to parc.č. 807/15 a 807/20 v k.ú. Jasenka, obec Vsetín. Pozemky jsou situovány severně od města Vsetín v části Horní Jasenka. Pozemky tvoří jeden celek, pozemky jsou svažité s jižní orientací. Na pozemku lesní porosty. Dle lesního hospodářského plánu jsou pozemky vedeny v oddělení 341, dílec E, porost f), resp. v menší míře porost j). Převažující dřevinou je habr a buk, minimálně pak bříza. Stáří porostu 72 let (etáž 7), 127 let (etáž 12), 14 let (etáž 1) a 98 let (etáž 10)15 EX 257/2011 Dražba spoluvl. podílu o vel. 1/14 na orné půdě, k.ú. Líšnice u Sepekova, okr. Písek


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-10-21 11:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

spoluvl. podíl o vel. 1/14 na orné půdě

Odhadní cena: 20000,- Kč
Nejnižší podání: 13333,- Kč
Výše jistoty: 5000,- Kč

Přílohy:
znalecký posudek


Předmětem dražby je spoluvl. podíl o vel. id. 1/14 na nemovitých věcech, a to: - pozemek parc. č. 1540/12 o výměře 10224 m2, druh pozemku: orná půda, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, pro obec Sepekov, katastrální území 747599 Líšnice u Sepekova, na listu vlastnictví č. 358, se všemi součástmi a příslušenstvím. Jedná se o zemědělský pozemek situovaný mezi dalšími zemědělskými pozemky. Přímý přístup k pozemku je ze severní strany po obecním pozemku parc.č. 1586 patřící Městysu Sepekov, event. přes sousední pozemky jiných vlastníků. Pozemek je zemědělsky obděláván.15 EX 1289/2017 Dražba družstevního podílu s nímž je spojeno právo užívání id. 1/2 družstevního bytu o vel. 3+1 s přísl., Praha 4-Krč


Vyhláška:
Datum konání dražby: 2020-10-21 12:00:00
Místo konání dražby: Elektronicky na www.exdrazby.cz
Dražbu řídí: Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor

družstevní podíl

Odhadní cena: 1540000,- Kč
Nejnižší podání: 1026667,- Kč
Výše jistoty: 300000,- Kč

Přílohy:
odročeno na 21-10-2020
odročeno na 16-9-2020
stanovy BD
znalecký posudek


Předmět dražby: - dražena budou neomezeně převoditelná členská práva a povinnosti („družstevní podíl“) povinného jako člena bytového družstva „Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1841 až 1843“, družstvo, IČ: 26774542, se sídlem Tavolníková ul. č.1843, 142 00 Praha 4, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Dr, vložka 5859 (dále jen „družstvo“), s nimiž je spojeno právo užívání id. 1/2 družstevního bytu č. jednotky 13 o velikosti 3 + 1 s příslušenstvím, nacházející se v předposledním podlaží budovy č.p. 1843 v ulici Tavolníková, v Praze 4 – Krči. Bytová jednotka č. 13 se nachází v předposledním podlaží. Je dispozičně řešena jako 3 + 1 + příslušenství (+ lodžie + sklepní kóje), přičemž jeden pokoj není přístupný přímo z chodby bytu, ale přes obývací pokoj (ten je tedy průchozí). Hygienické jádro zděné, proveden keramický obklad a dlažba. Vytápění i ohřev vody dálkové, radiátory žebrové litinové, rozvody v železných trubkách. Zárubně kovové, vnitřní dveře plné či částečně prosklené. Krytina podlah PVC, event. koberec. Na stěnách tapety, v kuchyni pod kuchyňskou linkou keramický obklad. Budova byla postavena v roce 1992, před cca 10 roky vyměněna okna, před cca třemi roky provedeno zateplení severní strany domu. Dle vyjádření paní Střelcové, v minulosti byl řadu let dlouhodobě pronajímán. Byt č. 13 je v původním, spíše zanedbaném technickém stavu. Na podlahách původní PVC, spoje mezi jednotlivými pásy PVC odlepené, některé PVC lišty odlepené či poškozené (zejména v kuchyni). Elektroinstalce k některým zásuvkám či vypínačům vedena po zdi v plastových lištách. Odlepující se tapety na stěnách. Vstupní dveře do bytu při otevírání drhnou o PVC. V koupelně v původním keramickém obkladu vyvrtané díry či hmoždinky po původním koupelnovém příslušenství (poličky, věšáčky). Kuchyňská linka původní, dvířka jedné skříňky poškozeny. Celkové lze konstatovat, že údržba bytu poslední dobou nedostatečná, sporadická, u bytu by bylo vhodné provést celkovou modernizaci a rekonstrukci.